Издаваштво

 1. Микро акумулације, I књига 1976. Нови Сад
 2. Микро акумулације, II књига 1982. Београд
 3. Микро акумулације – Свестрани приступ истраживања, пројектовања и изградње малих акумулација у сливу Мораве, 1982. Београд
 4. Мале хидроцентрале, I књига 1983. Београд
 5. Мале хидроцентрале, II књига, истраживање, пројектовање и изградња, 1985. Београд
 6. Врећасте бране, истраживање, пројектовање и изградња, 1986. Београд
 7. Инжењеринг малих хидроцентрала, I издање, истраживање, пројектовање и изградња, 1990. Београд
 8. Водопривредни системи „Пуста река“ 2000. Београд
 9. Хидрограђевинске и електросмернице малих ХЕ, 2002. Београд
 10. Инжењеринг малих ХЕ, 2003. Београд
 11. Инжењеринг малих акумулација, 2005. Београд
 12. Брана и акумулација „Гочка лепотица“, 2006. Врњачка Бања
 13. Педесет година од оснивања Водне заједнице 1956. – 1972. I део, 2006. Смедеревцка Паланка

Оставите одговор