Циљеви

Основни циљ Задужбије је трајно очување успомене на рад грађевинских инжењера генерације 1947/48. на изградњи хидротехничких обејката, а посебно на изградњи малих акумулација и малих хидроцентрала, којима је Милосав Михајловић посветио највећи део радног века.

Издавање књига, докторских дисертација, магистарских и стручних радова из области малих акумулација и малих хидроцентрала, свестраног приступа искоришћавању малих водених токова.

Стипендирање студената грађевинског факултета, хидротехничког одсека, Пољопривредног факултета, мелиоративног одсека и ученика средњих школа хидротехничког и пољопривредног смера.

Циљеви се планирају и остварују сваке године сходно финансијским могућностима.

Оставите одговор