О задужбини

Љубав према струци, доброчинству и усавршавању определила је брачни пар Михајловић да „изјавом воље“ 24. фебруара 2004. поднесу захтев Министарству културе за оснивање задужбине.

Решењем број 022-05-58/2001-05 Министарства културе од 7. октобра 2002. одобрава се оснивање „Задужбине М и Д Михајловић 1952“ са седиштем у Смедеревској Паланци.

Задужбином управља и руководи управни одбор.

I. Управни одбор

1. Михајловић Милосав, председник управног одбора и оснивач
2. Потпаревић Владимир, заменик председника
3. Радошевић Зоран, члан
4. Танасковић Владимир, члан
5. Стојановић Димитрије, члан

II. Управни одбор (8. април 2009.)

1. Михајловић Слободан, председник
2. Радошевић Зоран, заменик председника
3. Илић Владимир, члан
4. Михајловић-Миленковић Љиљана, члан
5. Михајловић Владимир, члан

У складу са првим Законом о задужбинама и фондацијама решењем број 530 789/2012 Агенције за привредне регистре од 9. августа 2012. уписује се у регистар Задужбина и фондација. За управитеља Задужбине именован је Михајловић Слободан.

III. Актуелни управни одбор

1. Радошевић Зоран, председник
2. Илић Владимир, члан
3. Михајловић-Миленковић Љиљана, члан

Оставите одговор